TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐA KHOA ONLINE TÁI TẠO SỨC KHỎE
Đăng ký tư vấn bác sĩ

văn bản chứng nhận

 

1. THỬ NGHIÊM KHÁNG KHUẨN TRÊN KÍNH CHE MẶT CỦA MẶT NẠ KRYSTAL       

2. THỬ NGHIÊM KHÁNG KHUẨN TRÊN KHUNG LỌC CỦA MẶT NẠ KRYSTAL

 

 

3. THỬ NGHIÊM KHÁNG KHUẨN TRÊN RON CỦA MẶT NẠ KRYSTAL     

 

4. HIỆU QUẢ LỌC HẠT PFE CỦA BỘ LỌC TRÁNG BẠC KHÁNG VIRUS

 

5. HIỆU QUẢ LỌC VI KHUẨN (BFE) CỦA BỘ LỌC TRÁNG BẠC KHÁNG VI KHUẨN

 

6. THỬ NGHIỆM KHÁNG VIRUS CỦA BỘ LOC TRÁNG BẠC KHÁNG VI KHUẨN

 

7. KIỂM TRA ĐỘ AN TOÀN NANO CỦA BỘ LỌC TRÁNG BẠC KHÁNG VIRUS

 

zalo